EESTI MUUSIKAETTEVÕTLUSE
AUHINNAD 2021

Tunnustussündmuse eesmärgiks on Eesti muusikavaldkonna ja selle tugistruktuuride esile toomine ning tunnustuse jagamine silmapaistvatele Eesti muusikaettevõtluse vallas tegutsevatele ja seda valdkonda edendavatele isikutele ja ettevõtetele.

Kandidaatide esialgne nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mida oli võimalik esitada kuni 2. maini. Kandidaate oli võimalik kõikidel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel üles seada. Järgneb kaks žürii hääletusvooru ning selguvad nominendid ja laureaadid.

Žüriisse on kaasatud mitmed muusikavaldkonnas tegutsevate organisatsioonide esindajad ning jälgitud on põhimõtet, et žüriitöös osaleksid vastavalt igale kategooriale pädevad spetsialistid.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinna gala kohta jagame infot peagi!

EMEA2021 nominendid

AASTA HELIKUNSTNIK

Kaspar Brandt

Kaur Kenk

Marko Erlach

AASTA KONTSERDIPAIK

Fotografiska Tallinn

Philly Joe’s Jazziklubi

Sveta Baar

AASTA MANAGER

Henrik Ehte

Kaarel Sein
Martiina Putnik

AASTA MEEDIAKANAL

Kultuur ERR

Muusika ja meelelahutusportaal Sky.ee

Müürileht

AASTA MIKSIJA / MASTERDAJA / SALVESTAJA

José Diogo Neves

Peeter Salmela

Vallo Kikas

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Johanna Maria Mängel
Mariliis Mõttus

Siim Nestor

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Helen Sildna
Henrik Ehte

Sander Haugas

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

Apollo
Biit Me

Terminal

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Ago Teppand

Bert Prikenfeld
Raul Ojamaa

AASTA MUUSIKASÜNDMUS

Jazzkaar
„Lexplosion II“ albumiesitluskontsert Põhjala Tehases

Tallinn Music Week

AASTA MUUSIKASÜNDMUSE KORRALDAJA

Anne Erm, Eva Saar, Anu Luik, Marti Tärn, Maret Mikk, Kaisa Tooming – Jazzkaar
Helen Sildna – Shiftworks OÜ

Roman Demchenko – Damn Loud Agency

AASTA MUUSIKATOOTJA

Funk Embassy Records
TIKS rekords

Universal Music Baltics

AASTA RAADIOJAAM

IDA Radio

Raadio 2

Vikerraadio

AASTA VALGUSKUNSTNIK

Meelis Lusmägi
René Jõhve

Timo Tali

AASTA VIRTUAALSÜNDMUS

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri veebiTV
Intsikurmu telefestival

Philly Joe’s TV

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

Argo Vals „In Loving Memory Of“ – graafiline disain Martin Rästa, kaanefoto Holger Kilumets.

Lexsoul Dancemachine „Lexplosion II“ – kujundus ja illustratsioonid Estookin Andreen, idee Estookin Andreen ja Robert Linna, fotod taavi Muide.
Mari Kalkun „Õunaaia album“ – plaadikujundus ja kästiöö: Mari Kalkun ja Karin Rauba, ketta kujundus: Kaarel Vahtramäe, produtseerinud: Mari Kalkun ja Marili Jõgi.

Kategooriad

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKASÜNDMUS” saab kandideerida Eestis toimunud artisti kontsert, kontserttuur, eriüritus (nt konkurss) või festival, mille rõhuasetus on peaasjalikult muusikal.

Hinnata 2020. aastal silma paistnud Eestis toimunud muusikasündmuse kui terviku:
– korralduslikku poolt;
– lahenduste leidlikkust;
– kunstilist taset (sealhulgas lavalist ülesehitust);
– laiema auditooriumi tähelepanu pälvimist;
– sündmuse mõju Eesti muusikamaastikule laiemalt.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 konkreetset põhjust, miks kandidaadiks olev muusikasündmus sel aastal tunnustamist väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKASÜNDMUSE KORRALDAJA” saab kandideerida füüsiline isik, kes tegeleb muusikasündmuste, sealhulgas festivalide korraldajana, esitajate ja koosseisude maaletoojana ja/või kontsertide organiseerijana.

Hinnata 2020. aastal toimunud muusikasündmuse korraldamisel või välisartistide Eestisse toomisel:
– korraldaja töö tulemust;
– korraldaja innovatiivseid ja silmapaistvaid korralduslahendusi;
– korraldatud sündmuse mõju Eesti muusikamaastikule laiemalt (regionaalsus, tööhõive, infrastruktuur, kunstiline panus).

Kandidaatide esitamisel märkida ära samuti füüsilise isikuga seotud ettevõte ja kuni 5 väljapaistvamat tööd (konkreetsed kontserdid), mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA KONTSERDIPAIK” saab kandideerida Eestis paiknev regulaarselt kontserttegevusega tegelev kontserdipaik, kes toodab lisaks ise ka sündmusi/programmi või on selle kaastootjaks.

Hinnata:
– toodetud sündmuste sisu mitmekesisust;
– erinevaid tervikteenuseid;
– koostöövalmidust;
– kontserdipaiga panust Eesti muusika- ja/või kultuurimaastikule laiemalt.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 suuremat kandidaadi enda poolt korraldatud üritusi või tegevusi, mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA VIRTUAALSÜNDMUS” saab kandideerida virtuaalsündmus ja selle projektimeeskond, kes 2020. aasta eriolukorra ajal rajas kiirelt ja operatiivselt tehnilised võimalused muusikasündmuste läbiviimiseks veebis – kontsertide või teiste muusikasündmuste näol.

Hinnata:
– pakutud infrastruktuuri;
– tehnilise ja loomingulise meeskonna teostust;
– pakutud teenuseid;
– toodetud kontsertide või teiste muusikasündmuste kvaliteeti, paindlikkust ja mobiilsust.

Kandidaatide esitamisel palume nimetada väljapaistvam/ad töö/d (konkreetsed kontserdid, sündmused või sarjad) ja selle korraldajad ning koostööpartnerid (nt tehnilise lahenduse pakkuja), kes olid sisuloomisesse kaasatud, mis väärivad tunnustamist. Nimetada tuleks kõik osapooled.

KATEGOORIAS „AASTA VALGUSKUNSTNIK” saab kandideerida Eestis muusikasündmuste valgustajana ja/või valgustuskunstnikuna tegutsev füüsiline isik.

Hinnata:
– kunstiliselt läbimõeldud valguslahenduste väljatöötamist ja teostamist;
– stiililist laiahaardelisust;
– koostööle lähenemist;
tehtud tööde mõjusust ja originaalsust;
– tehnilist keerukust ja leidlikke lahendusi.

Kandidaatide esitamisel palume nimetada aasta jooksul tehtud tööde hinnanguline maht ja kuni 5 väljapaistvamat tööd (konkreetsed kontserdid), mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA HELIKUNSTNIK” saab kandideerida Eestis muusikasündmustel helitehnikuna ja/või helikunstnikuna tegutsev füüsiline isik.

Hinnata:
– tehtud tööde kvaliteeti;
– stiililist laiahaardelisust;
– koostööle lähenemist;
tehtud tööde mõjusust ja originaalsust;
– tehnilist keerukust ja leidlikke lahendusi.

Kandidaatide esitamisel palume nimetada aasta jooksul tehtud tööde hinnanguline maht ja kuni 5 väljapaistvamat tööd (konkreetsed kontserdid), mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS “AASTA MIKSIJA / MASTERDAJA / SALVESTAJA” saab kandideerida miksijana ja/või masterdajana ja/või salvestajana Eestis tegutsev füüsiline isik.

Hinnata 2020. aasta jooksul silmapaistvalt head tööd teinud helisalvestiste miksija ja/või masterdaja ja/või salvestaja:
– helisalvestite kokkumängu kõla ja kvaliteeti;
– miksi vastavust žanris ja/või kõla innovatiivsust;
– projektide edukust (erinevad kajastused, auhinnad ja kuulamised raadiotes ja voogedastus kanalites);
– tehtud tööde mitmekesisust erinevates žanrites.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada aasta jooksul tehtud tööde hinnanguline maht ja vähemalt 5 märkimisväärset tööd singlite ja/või albumite/kogumite näol, millega seoses kandidaat tunnustamist väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil. Žürii hindab nominente kolmikkategooria põhimõttel, kuid annab välja auhinna vastavalt laureaadiks tulnud isiku töödele.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAPRODUTSENT” saab kandideerida Eestis muusikaprodutsendina tegutsev füüsiline isik, kes on sisuliselt muusikateose loovjuht ja kellel on nägemus, kuidas valmis teos peab kõlama.

Hinnata 2020. aasta jooksul silmapaistvate töödega produtsendi:
– tööde üldist kõla ja kvaliteeti;
– projektide edukust (erinevad kajastused, auhinnad ja kuulamised raadiotes ja voogedastus kanalites);
– originaalsust ja innovaatilisust;
– tehtud tööde mitmekesisust erinevates žanrites.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada aasta jooksul tehtud tööde hinnanguline maht ja kuni 5 märkimisväärset tööd singlite ja/või albumite/kogumite näol ja põhjendused, millega seoses kandidaat tunnustamist väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKATOOTJA” saab kandideerida Eestis fonogrammitootjana ja/või plaadifirmana tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Hinnata fonogrammitootjat, kes on 2020. aasta jooksul:
– salvestanud ja avaldanud uut ning silmapaistvat materjali;
– saavutanud märkimisväärseid müügi- ja voogedastuskanalite kuulamise numbreid ja/või saanud tunnustusi.

Kandidaadi esitamisel palume tuua kuni 5 konkreetset näidet, milliste tunnustust väärivate albumite ja/või lugude eest aasta jooksul kandidaat auhinda väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAMÜÜJA” saab kandideerida Eestis registreeritud ettevõte ehk juriidiline isik, mis tegeleb helisalvestiste jaemüügiga.

Hinnata füüsilist kauplust ja/või veebipoodi, kes on 2020. aasta jooksul:
– loonud turunduskampaaniaid;
– olnud avatud koostööks;
– korraldanud eriprojekte;
– saavutatud tulemusi Eesti muusikavaldkonnale laiemalt.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada põhjused ja kuni 5 silmapaistvamat arendustegevust, millega seoses kandidaat tunnustamist väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil. Hindamisel võetakse arvesse samuti muusikamüüja majanduslikke näitajaid.

KATEGOORIAS „AASTA RAADIOJAAM” saab kandideerida Eestis tegutsev raadiojaam ja/või veebiraadio.

Hinnata milline raadiojaam on 2020. aasta jooksul:
– välja tulnud uute muusikaalaste tegevuste ja/või muusikasuunaliste saadetega;
– tegelenud aktiivselt muusikavaldkonna arendamise ja tutvustamisega (näiteks loonud uuenduslikke formaate);
– aidanud kaasa Eesti muusika levitamisele;
– olnud mitmekülgse muusikavalikuga.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 konkreetset tegevust, miks kandidaadiks olev raadiojaam just sel aastal tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MEEDIAKANAL” saab kandideerida Eestis tegutsev meediakanal või meediakanali meeskond, kes on silma paistnud panusega muusikavaldkonda.

Kandidaadiks võib olla telekanal ja/või selle saatesari, ajaleht, ajakiri, internetiportaal või midagi taolist ja neis olevate jätkuformaatide sarjad (v.a. raadio).

Hinnata, kes on 2020. aastal jooksul:
– teinud innovatiivseid eri- ja/või koostööprojekte;
– tegelenud aktiivselt muusikavaldkonna arendamise ja tutvustamisega (näiteks loonud uuenduslikke formaate);
– arendanud suundi, mis on Eesti muusikavaldkonna arengule kaasa aidanud.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 konkreetset saadet / tegevust / projekti / formaati ja põhjused, millega seoses meediumit esile tõstetakse.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK” saab kandideerida nii kirjutav (sealhulgas print-, veebi-), raadio- kui ka teleajakirjanik ehk füüsiline isik.

Hinnata, kes on 2020. aasta jooksul:
– silmapaistvalt kajastanud (nt sisu kvaliteet või uued formaadid) ja analüüsinud muusikavaldkonnas toimuvat;
– tõstnud muusikavaldkonda ajakirjanduses laiemalt esile.

Töödeks võivad olla nii arvustus, ülevaade, intervjuu, saatesarja kureerimine, muusikavaldkonda analüüsivad artiklid ja muu taoline.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 silmapaistvamat kajastust, mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA MANAGER” saab kandideerida füüsiline isik, kes on juhtinud ning edendanud artisti/koosseisu karjääri mitmekülgsel ning tulemuslikul moel.

Hinnata manageri:
– tulemuslikkust möödunud aastal artisti ja/või koosseisu igapäevaste ettevõtmiste korraldamisel ja karjääri planeerimisel;
– kuulajaskonna ning esinemiste leidmist;
– muusika edukat tutvustamist ning müümist nii Eestis kui ka mujal maailmas;
– leidlike lahenduste leidmist, kokkulepete saavutamist ja partnersuhteid.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 saavutust, mis väärivad tunnustamist.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA” saab kandideerida füüsiline ja /või juriidiline isik, kes on silmapaistvalt panustanud Eesti muusikaettevõtluse arendamisse, edendamisse ning saavutanud edukaid tulemusi.

Kandideerida võivad kõik muusikaettevõtluses tegutsevad juriidilised isikud (sh need, kes kandideerivad teistes EMEA kategooriates), kelle tegevuse tulemus on 2020. aasta jooksul:
– viinud märkimisväärselt edasi Eesti muusikaettevõtlust;
– viinud äriliselt edukate tulemusteni:
– laiem panus valdkonda;
– partnerlussuhted;
– majanduslikud näitajad;
– laienemine;
– rahvusvaheline tegevus või
– eriprojektid.

Kandidaadi esitamisel palume nimetada kuni 5 põhjust, millega seoses kandidaat just sel aastal tunnustamist väärib.

2020. aasta raames hindab žürii tegevuse võimalikkust ja ulatust kriisiperioodil.

KATEGOORIAS „AASTA ALBUMIKUJUNDUS” saab kandideerida 2020. aastal välja antud album, mis kandideeris Eesti Muusikaauhinnad Aasta Album kategoorias.

Hindamise aluseks on albumikujunduse:
– kunstiline tase;
– originaalsus;
– meeldejäävus ning
– seos muusika ja esitajaga.

Žürii poolt esiletõstetud kujundused peaks olema eeskujuks ja innustuseks tulevastele plaadikujunduste loojatele.

KATEGOORIAS „SILMAPAISTEV PANUS MUUSIKAVALDKONDA“ saab esitada kandidaadiks füüsilisi isikuid, kes on:
– silmapaistvalt edendanud või
– panustanud Eesti muusikavaldkonda ja -ettevõtlusesse (va muusika loojad, st autorid ja esitajad).

Esitatud kandidaatide seast valivad korraldajad välja kolm nominenti ning nende seast valib teise vooru žürii välja võitja või projekti korraldajatest juhtgrupp.

Hääletamine

MILLES

AASTA MUUSIKASÜNDMUS
AASTA MUUSIKASÜNDMUSE KORRALDAJA
AASTA KONTSERDIPAIK
AASTA VIRTUAALSÜNDMUS
AASTA VALGUSKUNSTNIK
AASTA HELIKUNSTNIK
AASTA MIKSIJA/MASTERDAJA/SALVESTAJA
AASTA MUUSIKAPRODUTSENT
AASTA MUUSIKATOOTJA
AASTA MUUSIKAMÜÜJA
AASTA RAADIOJAAM
AASTA MEEDIAKANAL
AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK
AASTA MANAGER
AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Kategoorias AASTA ALBUMIKUJUNDUS selgitab nominendid ja võitjad korraldajate poolt spetsiaalselt kokku kutsutud žürii, mis koosneb vähemalt 10 liikmest. Žürii koosneb kunsti-, reklaami- ja muusikavaldkonna spetsialistidest.

Kategoorias SILMAPAISTEV PANUS MUUSIKAVALDKONDA
selgitab nominendid ja võitjad korraldajatest moodustatud juhtgrupp või teise hääletusvooru žürii.

KUIDAS

Nominendid ja võitjad selgitatakse välja kahe hääletusvooruga. Mõlemasse vooru on kaasatud muusikavaldkonnas tegutsevad eksperdid. Esimese ja teise hääletusvooru žüriiliikmed ei pruugi kattuda. Žürii hääletustulemuste alusel selguvad iga kategooria nominendid ja laureaadid. Võrdse lõppsumma korral loetakse võitjaks see, kes sai rohkem esikoha punkte.

Esimeses hääletusvoorus selgitab žürii esitatud kandidaatide nimekirja alusel välja nominendid. Žüriiliikmel on õigus hääletuse esimeses voorus lisada hääletussüsteemi igas kategoorias kuni 3 kandidaati. Žürii koostab iga kategooria parimatest oma pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale kandidaadile – vastavalt esikohta väärivale neli punkti, teisele kohale kaks punkti ja kolmandale ühe punkti (4-2-1 süsteem). Žürii hääletustulemuste alusel koostab arvutiprogramm kandidaatide pingerea ning selguvad nominendid. Žürii ei tohi anda häält endaga otseselt seotud isikule, vaid peab valima vastavas kategoorias enda hinnangul parima kandidaadi, hinnates kõiki kandidaate võrdsetel ja igas kategoorias välja toodud kriteeriumite alusel. Häält andes on žüriil soovituslik lisada põhjus või kommentaar, milliste tegevuste/saavutuste põhjal kandidaat esiletoomist väärt on.

Teine hääletusvoor toimub esimeses hääletusvoorus selgunud nominentide vahel arvestamata varasemat pingerida. Enne teist hääletusvooru toimub žürii koosolek, kus žüriiliikmed toovad välja iga kategooria nominentide plussid ning tutvuvad esimeses hääletusvoorus antud põhjenduste ja kommentaaridega. Pärast arutelu koostab žürii nominentidest pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale – vastavalt esikohta väärivale neli punkti, teisele kohale kaks punkti ja kolmandale ühe punkti. 

Aasta albumikujunduse kategoorias valib žürii laureaadi, andes esimeses voorus punktid ühele kuni kolmele parimale kandidaadile – vastavalt esikohta väärivale neli punkti, teisele kohale kaks punkti ja kolmandale ühe punkti (4-2-1 süsteem). Teine hääletusvoor toimub esimese hääletusvooru parimate vahel (arvestamata varasemat pingerida). Enne teist hääletust toimub kohapeal arutelu, kus žüriiliikmed toovad välja kujunduste plussid ja miinused. Pärast arutelu koostab žürii kandidaatide vahel uue pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale – vastavalt esikohta väärivale neli punkti, teisele kohale kaks punkti ja kolmandale ühe punkti. Žürii võtab hindamisel arvesse albumi kujunduse kunstilist taset, originaalsust, sobivust muusika ja esitajaga ning teisi aspekte, mis väärivad esiletõstmist. 

Silmapaistev panus muusikavaldkonda kategooria laureaat kujuneb esitatud ettepanekute teel korraldajatele, põhjendustega, kuidas on kandidaat valdkonda läbi aastate silmapaistvalt edendanud ja/või panustanud Eesti muusikavaldkonda ja -ettevõtlusesse laiemalt. Esitatud kandidaatide seast valivad korraldajad välja kolm nominenti ning nende seast valib võitja välja teise hääletusvooru žürii või projekti korraldajatest juhtgrupp.